Bán Popup , Banner . Liên hệ yahoo ads_tto

20.12.11

Great Teacher Onizuka - Chap 200 - Full

TruyenTranhOnline.info

Bộ này trước tên tiếng Việt là Tôi đi tìm tôi , nv chính là thầy giáo Đỗ Thành Đạt siu nhân đó
,đọc bản này thấy bựa bựa là do thằng trans nó bựa wa' , thôi thì mọi người thông cảm nhé http://files.myopera.com/o0o_o0o_o0o/albums/3466912/10.gif


SƠ LƯỢC

Câu chuyện về Eikichi onizuka, 1 cựu gangster nổi tiếng ở shonan-1 thành phố ở tokyo, anh ta muốn trở thành 1 người đàn ông vĩ đại và vì vậy anh ấy đã làm t hầy giáo, vì 1 li do cực kì đơn giản : ước mơ 40C16 ( 40 cưới 16 ), hãy cùng thưởng thức bộ GTO và hoà mình vào những tràng cười bất tận về cuộc đời của anh ấy do Zero dịch...


Tên Truyện : GTO - Great Teacher Onizuka
Tác Giả : Fujisawa Tohru
Nguồn : HDx4 Team
Thể Loại : Đời thường, hài hước, ecchi, hành động, học đường, bạo lực

Xem Online

GTO - Chap 01
GTO - Chap 02
GTO - Chap 03
GTO - Chap 04
GTO - Chap 05
GTO - Chap 06
GTO - Chap 07
GTO - Chap 08
GTO - Chap 09
GTO - Chap 10

GTO - Chap 11
GTO - Chap 12
GTO - Chap 13
GTO - Chap 14
GTO - Chap 15
GTO - Chap 16
GTO - Chap 17
GTO - Chap 18
GTO - Chap 19
GTO - Chap 20

GTO - Chap 21
GTO - Chap 22
GTO - Chap 23
GTO - Chap 24
GTO - Chap 25
GTO - Chap 26
GTO - Chap 27
GTO - Chap 28
GTO - Chap 29
GTO - Chap 30

GTO - Chap 31
GTO - Chap 32
GTO - Chap 33
GTO - Chap 34
GTO - Chap 35
GTO - Chap 36
GTO - Chap 37
GTO - Chap 38
GTO - Chap 39
GTO - Chap 40

GTO - Chap 41
GTO - Chap 42
GTO - Chap 43
GTO - Chap 44
GTO - Chap 45
GTO - Chap 46
GTO - Chap 47
GTO - Chap 48
GTO - Chap 49
GTO - Chap 50

GTO - Chap 51
GTO - Chap 52
GTO - Chap 53
GTO - Chap 54
GTO - Chap 55
GTO - Chap 56
GTO - Chap 57
GTO - Chap 58
GTO - Chap 59
GTO - Chap 60

GTO - Chap 61
GTO - Chap 62
GTO - Chap 63
GTO - Chap 64
GTO - Chap 65
GTO - Chap 66
GTO - Chap 67
GTO - Chap 68
GTO - Chap 69
GTO - Chap 70

GTO - Chap 71
GTO - Chap 72
GTO - Chap 73
GTO - Chap 74
GTO - Chap 75
GTO - Chap 76
GTO - Chap 77
GTO - Chap 78
GTO - Chap 79
GT O - Chap 80

GTO - Chap 81
GTO - Chap 82
GTO - Chap 83
GTO - Chap 84
GTO - Chap 85
GTO - Chap 86
GTO - Chap 87
GTO - Chap 88
GTO - Chap 89
GTO - Chap 90

GTO - Chap 91
GTO - Chap 92
GTO - Chap 93
GTO - Chap 94
GTO - Chap 95
GTO - Chap 96
GTO - Chap 97
GTO - Chap 98
GTO - Chap 99
GTO - Chap 100

GTO - Chap 101
GTO - Chap 102
GTO - Chap 103
GTO - Chap 104
GTO - Chap 105
GTO - Chap 106
GTO - Chap 107
GTO - Chap 108
GTO - Chap 109
GTO - Chap 110

GTO - Chap 111
GTO - Chap 112
GTO - Chap 113
GTO - Chap 114
GTO - Chap 115
GTO - Chap 116
GTO - Chap 117
GTO - Chap 118
GTO - Chap 119
GTO - Chap 120

GTO - Chap 121
GTO - Chap 122
GTO - Chap 123
GTO - Chap 124
GTO - Chap 125
GTO - Chap 126
GTO - Chap 127
GTO - Chap 128
GTO - Chap 129
GTO - Chap 130

GTO - Chap 131
GTO - Chap 132
GTO - Chap 133
GTO - Chap 134
GTO - Chap 135
GTO - Chap 136
GTO - Chap 137
GTO - Chap 138
GTO - Chap 139
GTO - Chap 140

GTO - Chap 141
GTO - Chap 142
GTO - Chap 143
GTO - Chap 144
GTO - Chap 145
GTO - Chap 146
GTO - Chap 147
GTO - Chap 148
GTO - Chap 149
GTO - Chap 150

GTO - Chap 151
GTO - Chap 152
GTO - Chap 153
GTO - Chap 154
GTO - Chap 155
GTO - Chap 156
GTO - Chap 157
GTO - Chap 158
GTO - Chap 159
GTO - Chap 160

GTO - Chap 161
GTO - Chap 162
GTO - Chap 163
GTO - Chap 164
GTO - Chap 165
GTO - Chap 166
GTO - Chap 167
GTO - Chap 168
GTO - Chap 169
GTO - Chap 170

GTO - Chap 171
GTO - Chap 172
GTO - Chap 173
GTO - Chap 174
GTO - Chap 175
GTO - Chap 176
GTO - Chap 177
GTO - Chap 178
GTO - Chap 179
GT O - Chap 180

GTO - Chap 181
GTO - Chap 182
GTO - Chap 183
GTO - Chap 184
GTO - Chap 185
GTO - Chap 186
GTO - Chap 187
GTO - Chap 188
GTO - Chap 189
GTO - Chap 190

GTO - Chap 191
GTO - Chap 192
GTO - Chap 193
GTO - Chap 194
GTO - Chap 195
GTO - Chap 196
GTO - Chap 197
GTO - Chap 198
GTO - Chap 199
GTO - Chap 200

DownLoad

Download GTO Chap 01
Download GTO Chap 02
Download GTO Chap 03
Download GTO Chap 04
Download GTO Chap 05
Download GTO Chap 06
Download GTO Chap 07
Download GTO Chap 08
Download GTO Chap 09
Download GTO Chap 10
Download GTO Chap 11
Download GTO Chap 12
Download GTO Chap 13
Download GTO Chap 14
Download GTO Chap 15
Download GTO Chap 16
Download GTO Chap 17
Download GTO Chap 18
Download GTO Chap 19
Download GTO Chap 20
Download GTO Chap 21
Download GTO Chap 22
Download GTO Chap 23
Download GTO Chap 24
Download GTO Chap 25
Download GTO Chap 26
Download GTO Chap 27
Download GTO Chap 28
Download GTO Chap 29
Download GTO Chap 30
Download GTO Chap 31
Download GTO Chap 32
Download GTO Chap 33
Download GTO Chap 34
Download GTO Chap 35
Download GTO Chap 36
Download GTO Chap 37
Download GTO Chap 38
Download GTO Chap 39
Download GTO Chap 40
Download GTO Chap 41
Download GTO Chap 42
Download GTO Chap 43
Download GTO Chap 44
Download GTO Chap 45
Download GTO Chap 46
Download GTO Chap 47
Download GTO Chap 48
Download GTO Chap 49
Download GTO Chap 50
Download GTO Chap 51
Download GTO Chap 52
Download GTO Chap 53
Download GTO Chap 54
Download GTO Chap 55
Download GTO Chap 56
Download GTO Chap 57
Download GTO Chap 58
Download GTO Chap 59
Download GTO Chap 60
Download GTO Chap 61
Download GTO Chap 62
Download GTO Chap 63
Download GTO Chap 64
Download GTO Chap 65
Download GTO Chap 66
Download GTO Chap 67
Download GTO Chap 68
Download GTO Chap 69
Download GTO Chap 70
Download GTO Chap 71
Download GTO Chap 72
Download GTO Chap 73
Download GTO Chap 74
Download GTO Chap 75
Download GTO Chap 76
Download GTO Chap 77
Download GTO Chap 78
Download GTO Chap 79
Download GTO Chap 80
Download GTO Chap 81
Download GTO Chap 82
Download GTO Chap 83
Download GTO Chap 84
Download GTO Chap 85
Download GTO Chap 86
Download GTO Chap 87
Download GTO Chap 88
Download GTO Chap 89
Download GTO Chap 90
Download GTO Chap 91
Download GTO Chap 92
Download GTO Chap 93
Download GTO Chap 94
Download GTO Chap 95
Download GTO Chap 96
Download GTO Chap 97
Download GTO Chap 98
Download GTO Chap 99
Download GTO Chap 100
Download GTO Chap 101
Download GTO Chap 102
Download GTO Chap 103
Download GTO Chap 104
Download GTO Chap 105
Download GTO Chap 106
Download GTO Chap 107
Download GTO Chap 108
Download GTO Chap 109
Download GTO Chap 110
Download GTO Chap 111
Download GTO Chap 112
Download GTO Chap 113
Download GTO Chap 114
Download GTO Chap 115
Download GTO Chap 116
Download GTO Chap 117
Download GTO Chap 118
Download GTO Chap 119
Download GTO Chap 120
Download GTO Chap 121
Download GTO Chap 122
Download GTO Chap 123
Download GTO Chap 124
Download GTO Chap 125
Download GTO Chap 126
Download GTO Chap 127
Download GTO Chap 128
Download GTO Chap 129
Download GTO Chap 130
Download GTO Chap 131
Download GTO Chap 132
Download GTO Chap 133
Download GTO Chap 134
Download GTO Chap 135
Download GTO Chap 136
Download GTO Chap 137
Download GTO Chap 138
Download GTO Chap 139
Download GTO Chap 140
Download GTO Chap 141
Download GTO Chap 142
Download GTO Chap 143
Download GTO Chap 144
Download GTO Chap 145
Download GTO Chap 146
Download GTO Chap 147
Download GTO Chap 148
Download GTO Chap 149
Download GTO Chap 150
Download GTO Chap 151
Download GTO Chap 152
Download GTO Chap 153
Download GTO Chap 154
Download GTO Chap 155
Download GTO Chap 156
Download GTO Chap 157
Download GTO Chap 158
Download GTO Chap 159
Download GTO Chap 160
Download GTO Chap 161
Download GTO Chap 162
15 nhận xét:

Trả lời
Nặc danh nói...
18:19 Ngày 11 tháng 08 năm 2010

truyen hay qua up nhanh di may ban oi :X

Trả lời
Nặc danh nói...
01:13 Ngày 20 tháng 08 năm 2010

dịch hay hơn truyện mướn ngoài quán nhiều! k bjk ngoài đó thằng nào trans mà chuối nguyên 1 nải! Lúc nào mới up đủ bộ vậy bạn? Phim này cũng vui lắm ak! ^^

Trả lời
Nặc danh nói...
09:20 Ngày 02 tháng 06 năm 2011

dkm truyen hay vkl ra ma` tkieu ak
den qa' mau up len di ban. oi

Trả lời
Nặc danh nói...
13:35 Ngày 07 tháng 06 năm 2011

sao còn miss tập cuối...up nhanh đi bạn...hồi hộp wá...nhân tiện,cám ơn vì đã up bộ truyện này...truyện hay lắm!

Trả lời
Nặc danh nói...
16:53 Ngày 19 tháng 08 năm 2011

:x

Trả lời
Nặc danh nói...
21:14 Ngày 16 tháng 12 năm 2011

>"< noi ta up toi chap 200 roj the end lun roj ma bn up cham the :-?

Trả lời
TheFire™ nói...
21:17 Ngày 16 tháng 12 năm 2011

mệt wa' nghỉ đã mai up tiếp 8-}

Trả lời
TheFire™ nói...
21:12 Ngày 20 tháng 12 năm 2011

sao ko chú nào comment dz hả :-t

Trả lời
Nặc danh nói...
06:11 Ngày 18 tháng 08 năm 2012

Tôi rất thích bộ truyện này và rất có ấn tượng đến anh chàng Onizuka,trong truyện bộ truyện mang tính vui nhộn và triết lý tri thức cách làm người,đối xử giủa người vói người.Đọc xong bộ truyện này tôi rút ra dc nhiều kinh nghiệm về tri thức.Rất cảm ơn những người đã viết ra bộ truyện tranh này,hy vọng nhà sx sẽ viết thêm gì đó, chẳng hạng như Onizuka sau này sẽ có vợ chăng và vợ anh ta là ai tôi rất rất tò mò vì hồi kết chưa rõ mong nhà sx có thể làm thêm vài tác phẩm nữa cho tôi củng như các đọc giã khác được bít về hồi kết đẹp đẽ hơn...!xin cảm ơn!!!Trả lời
Nặc danh nói...
15:12 Ngày 12 tháng 08 năm 2013

em rat thich tyryuen naee))+

Trả lời
Nặc danh nói...
15:17 Ngày 13 tháng 08 năm 2013

ten to=== la!!* _** ANHnGO , TO RAT & TYHICH
xem tryuen nay`+)) biet to qwwa . .....nhatanh1994@yaho.comcam on nha SX thaNK RYOU!!

Trả lời
Nặc danh nói...
15:19 Ngày 13 tháng 08 năm 2013

Xin loi nha la nhatanh1994@yahoo.com EHEHH^^_++

Trả lời
anh_guy Boy nói...
15:21 Ngày 13 tháng 08 năm 2013

helooo___ thich xem cai nathAYYY hon nha$$__$$

Trả lời
anh_guy Boy nói...
15:29 Ngày 13 tháng 08 năm 2013

helooo___ thich xem cai nathAYYY hon nha$$__$$

Trả lời
Nặc danh nói...
14:11 Ngày 20 tháng 08 năm 2013

hay that

Đăng nhận xét

/