Bán Popup , Banner . Liên hệ yahoo ads_tto

20.7.10

Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy - Update chap 168 - 172

http://c.upanh.com/upload/8/223/CS0.12461060_38006_1.jpg



Tên Truyện : Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy
Tác Giả : Shin Young-Woo
Nguồn : BLOGTRUYEN.COM
Scan : NganKVN





Sơ Lược :
Đây là một bộ truyện tranh cực kỳ thú vị , các tình tiết hài khéo léo xen kẽ với các tình huống hấp dẫn về xã hội đen Hàn Quốc , đảm bảo vừa lôi cuốn vừa hài từ đầu đến cuối !!!


Nội Dung :

Câu truyện kể về một tên đại ca XHD cùi bắp , định bắt cóc con của một viên cảnh sát - nhằm uy hiếp cha cảnh sát này thả đàn em của hắn ra , khi tới nhà của viên cảnh sát , thấy đứa nhóc dễ thương quá nên quyết định tha không bắt cóc nữa , nhưng khi nựng đứa nhóc này , nó đã ngậm chặt ngón tay của tên đại ca và không thể nào rút ra được .... thế là khi vợ chồng viên cảnh sát về nhà , tên đại ca đành tẩu thoát qua cửa sổ - cùng với thằng nhóc đang ngậm chặt ngón tay .....

http://123.30.54.34/c.upanh.com/upload/4/13/7V0.8145414_1_1.png

Tập 1


Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 01
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 02
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 03
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 04
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 05
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 06
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 07
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 08

Tập 2
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 09
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 10
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 11
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 12
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 13
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 14
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 15
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 16

Tập 3

Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 17
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 18
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 19
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 20
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 21
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 22
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 23
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 24

Tập 4
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 25
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 26
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 27
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 28
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 29
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 30
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 31
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 32

Tập 5
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 33
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 34
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 35
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 36
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 37
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 38
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 39
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 40

Tập 6
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 41
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 42
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 43
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 44
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 45
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 46
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 47

Tập 7
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 48
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 49
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 50
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 51
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 52
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 53
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 54
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 55
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 56
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 57

Tập 8
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 58
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 59
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 60
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 61
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 62
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 63
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 64
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 65

Tập 9
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 66
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 67
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 68
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 69
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 70
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 71
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 72
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 73
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 74
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 75
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 76

Tập 10
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 77
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 78
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 79
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 80
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 81
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 82
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 83
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 84

Tập 11
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 85
Kid Gang - Nhóc siêu quậy Chap 86
Kid Gang - Nhóc siêu quậy Chap 87
Kid Gang - Nhóc siêu quậy Chap 88
Kid Gang - Nhóc siêu quậy Chap 89
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 90
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 91
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 92

Tập 12
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 93
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 94
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 95
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 96
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 97
Kid Gang - Nhóc siêu quậy Chap 98
Kid Gang - Nhóc siêu quậy Chap 99
Kid Gang - Nhóc siêu quậy Chap 100

Tập 13
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 101
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 102
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 103
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 104
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 105
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 106
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 107

Tập 14
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 108
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 109
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 110
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 111
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 112
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 113
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 114
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 115

Tập 15
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 116
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 117
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 118
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 119
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 120
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 121
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 122

Tập 16
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 123
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 124
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 125
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 126
Kid Gang - Nhóc Siêu Quậy Chap 127
Kid Gang - Nhóc siêu quậy Chap 128
Kid Gang - Nhóc siêu quậy Chap 129

Tập 17
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 130
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 131
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 132
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 133
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 134
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 135
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 136
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 137

Tập 18
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 138
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 139
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 140
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 141
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 142
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 143
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 144
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 145

Tập 19
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 146
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 147
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 148
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 149
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 150
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 151
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 152
Kid Gang - Nhóc siêu quậy 153

Tập 20
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 154
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 155
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 156
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 157
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 158
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 159
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 160
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 161

Tập 21
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 162
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 163

Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 164
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 165
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 166
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 167

Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 168
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 169

Tập 22
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 170
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 171
Kid Gang - Nhóc siêu quậy chap 172

24 nhận xét:

Trả lời
Anonymous nói...
18:52 Ngày 15 tháng 05 năm 2010

ko

Trả lời
Nặc danh nói...
01:09 Ngày 11 tháng 06 năm 2010

:-l --------------------------------------------------:x

Trả lời
Trùm Cuối nói...
03:56 Ngày 11 tháng 06 năm 2010

Sơ Lược :
Gantz mở đầu bằng cảnh nhân vật chính, Kurono Kei, đang đọc một cuốn tạp chí (gì thì thì tự hiểu ) thì một gã sau rượu bị ngã xuống đường ray tàu điện ngầm. Ko ai dám nhảy xuống cứu ông ta, trừ Katou, một người bạn thân của Kurono thời tiểu học. Sau khi đưa được người đàn ông lên (với sự giúp đỡ miễn cưỡng của Kurono),

Trả lời
Trùm Cuối nói...
04:09 Ngày 11 tháng 06 năm 2010

:))

Trả lời
TheFire™ nói...
04:34 Ngày 11 tháng 06 năm 2010

test cái koai b-(

Trả lời
TheFire™ nói...
05:06 Ngày 11 tháng 06 năm 2010

ồ =((

Trả lời
Nặc danh nói...
18:16 Ngày 14 tháng 06 năm 2010

=))

Trả lời
Nặc danh nói...
02:48 Ngày 18 tháng 06 năm 2010

sao ra co 73 tap vay dang khuc hay bo gio co tip the x(

Trả lời
TheFire™ nói...
09:31 Ngày 18 tháng 06 năm 2010

sẽ cập nhật ngay khi có các chap típ theo

Trả lời
Nặc danh nói...
23:27 Ngày 18 tháng 06 năm 2010

thank chu thot nhiu truyen hay post tip nao :X

Trả lời
Ghost nói...
09:15 Ngày 24 tháng 06 năm 2010

hay quá..post típ nha :D:))

Trả lời
TheFire™ nói...
15:02 Ngày 24 tháng 06 năm 2010

thấy hay thì giới thịu cho bạn bè wa đây xem chung nha , xem 1 mềnh là ăn b-( :))

Trả lời
Truyện Tranh Online nói...
15:02 Ngày 24 tháng 06 năm 2010

thấy hay thì giới thịu cho bạn bè wa đây xem chung nha , xem 1 mềnh là ăn b-( :))

Trả lời
Xì Trum nói...
01:11 Ngày 26 tháng 06 năm 2010

tới 85 rùi nhớ =)) =)) =))

Trả lời
Truyen Tranh Online nói...
13:08 Ngày 02 tháng 07 năm 2010

đọc chùa :-t
ko comment :-/
b-(b-(b-(b-( ---------> 8-}8-}8-}8-}

:)):)):)):))

Trả lời
Osaka nói...
04:34 Ngày 06 tháng 07 năm 2010

truyện này hài wa'....=))
chap nào cũng mắc cười...=))
đọc đau cả bụng.....

Trả lời
Osaka nói...
01:45 Ngày 07 tháng 07 năm 2010

=))

Trả lời
Nặc danh nói...
11:57 Ngày 08 tháng 07 năm 2010

hay quá..post típ nha

Trả lời
Nặc danh nói...
23:20 Ngày 09 tháng 07 năm 2010

truyện hài vãi =))

Trả lời
TheFire™ nói...
00:27 Ngày 10 tháng 07 năm 2010

update 132 ->135

Trả lời
Nặc danh nói...
11:51 Ngày 28 tháng 07 năm 2010

trời ơi sao đến khúc hấp dẫn lại tắt ngủm vậy ?
ủa mà sao tui đăng kí thành viên hoài mà hôk được zậy ?? @@!X(X(X(X(X(:-t:-t:-t:-t:-t

Trả lời
TheFire™ nói...
16:06 Ngày 28 tháng 07 năm 2010

ko cần đăng ký thành viên đâu , chỉ cần điền mail vào Ô Nhận Truyện ở trên , hoặc trở thành Người Theo Dõi (khung dưới cùng của web) là có thể cập nhật đc truyện mới liên tục :)

Trả lời
camdaukhungbo_06 nói...
23:11 Ngày 29 tháng 07 năm 2010

i love hong ku:-*:-*:-*
i love hong ku:-*:-*:-*
i love hong ku:-*:-*:-*
i love hong ku:-*:-*:-*
i love hong kuv:-*:-*
i love hong ku:-*:-*:-*:-*
:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*

Trả lời
Nặc danh nói...
22:17 Ngày 07 tháng 08 năm 2010

cho xin may link down di admin

Đăng nhận xét

/