Bán Popup , Banner . Liên hệ yahoo ads_tto

6.6.10

Jindo - Kattobi Itto - Buttobi Itto ( Full )

BlogTruyen.Com -Jindo - Kattobi Itto - Buttobi Itto  ( Xém Full )


Các Vol 14 , 15 , 16 là Do Ryuuroden.info dịch và Edit
Các Tập từ 17 trở đi là bản Truyện của NXB Kim Đồng ( Scan Bởi Bạn lequyhoa - Cũng từ Ryuuroden ) , Truyện đã mua bản Quyền , Tên nhân vật và dịa danh đều đúng nguyên bản , Dịch thuật thì khỏi chê - Rất Tếu !!!
Buttobi Itto Vol 17
DownLoad
Xem Online

Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4


Buttobi Itto Vol 18
DownLoad
Xem Online

Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4


Buttobi Itto Vol 19
DownLoad
Xem Online

Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4 Chap 5


Buttobi Itto Vol 20
DownLoad
Xem Online

Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4 Chap 5


Buttobi Itto Vol 21
DownLoad
Xem Online

Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4

=============================

Buttobi Itto Vol 22
DownLoad
Xem Online

Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4 Chap 5 Chap 6Buttobi Itto Vol 23
DownLoad : Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5
Pass: www.ryuuroden.info
Xem Online

( Phần Xem Online này do DBAF.TK tip từ bản Exe của Ryuu )

Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4 Chap 5 Chap 6 Chap 7 Phần 8 Phần 9Buttobi Itto Vol 24
Pass: www.ryuuroden.info
Xem Online

( Phần Xem Online này do DBAF.TK tip từ bản Exe của Ryuu )

Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4 Chap 5 Chap 6 Chap 7 Phần 8 Phần 9


Buttobi Itto Vol 25
DownLoad
Xem Online

Chap 1 Chap 2 Chap 3


Buttobi Itto Vol26
DownLoad
( pass : Ryuuroden.info )
Xem Online

Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4 Chap 5 Chap 6 Chap 7

Đến tập 26 này tác giả tuyên bố sẽ ngừng , ko biết có bỏ luôn không , tiếc thật !!!!
Hy vọng sẽ lại đc tái ngộ Itto (Jindo) một ngày không xa !!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

/